de vriendenkring uitgaven   bestellen biografie   links   contact
  news  
De uitgaven zijn strikt voorbehouden aan de leden die hun jaarlijks lidgeld betaald hebben. Gewoon lid: 14 € – actief lid 50 €, dit geeft recht op gratis uitgaven tot beloop van 36 €, port inbegrepen. De andere boeken kunnen verworven worden mits tussenkomst in de kosten, zoals aangeduid.

De volledige bibliografie is op aanvraag door de leden te verkrijgen via deze


Pas verschenen!

De zilveren kaap
Fac similé

"De zilveren kaap" is een uitstekende avonturenroman maar vooral een felle aanklacht tegen de onmenselijke toestanden in de Engelse weeshuizen in de 19de eeuw. Sadistisch personeel voerde een willekeurig wanbeheer in gestichten die echte "workhouses" waren, waarbij buitenstaanders profiteerden van de slavenarbeid waartoe kinderen gedwongen werden. Een van die onmensen, een Jood, wordt door Flanders tot in het karikaturale afgebeeld. Het uitgesproken racisme en de gruwel die de kinderen ondergaan leidde "tekstbewerkers" ertoe om in de heruitgaven van de roman systematisch de anti-joodse termen en de grofste mishandelingen weg te laten zodat de roman voor 1/4 werd ingekort! Het was zodoende noodzakelijk de originele versie in ere te herstellen, alsook de vertaling ervan, gezien slechts de verminkte versie door NéO werd uitgebracht (1984) onder de titel "La malédiction de Machrood".

FR/NL, 15 x 217 mm, 318 p.- 18,00Vlaamse Filmkens Naoorlogs

Vlaamsche Filmkens - 14 / 1951-1952 (FR/NL, 15 x 21 cm, 342 p. - 18,00)
afleveringen n°s 149 - 155 - 161 - 164 - 166 - oorspronkelijke versies en onuitgegeven of verbeterde vertalingen
De luidjes van Bury Square
De groene man
De terugkeer van Sir Lionel Brent
Het slot van de havik
Het geheim van de 3 zevensterrenVlaamse Filmkens Naoorlogs

Vlaamsche Filmkens - 15 / 195-1953 (FR/NL, 15 x 21 cm, 362 p. - € 18,00)
afleveringen n°s 168 - 172 - 176 - 185 - 195 - oorspronkelijke versies en onuitgegeven of verbeterde vertalingen
De verdwijning van Meneer Haes
Het sprookjesachtig geluk van Edward Larkins
De zwervende graaf
Gevangene nr. 117
Gevaarvolle vacantiedagenJean Ray geïllustreerd - 3

De illustratoren van het jeugdblad Bravo!
Les destructeurs du monde - De vernielers van de wereld / Frits Van den Berghe: Edmund Bell + artikel over de plaats van Jean Ray in het Europese stripverhaal

FR/NL, 19 x 27 mm, 248 p.- 18,00

Deel 3 en 4 zetten de tekenaars van Bravo! in de kijker zetten. Deel 5 en 6 behandelen de Averbode-edities. De volgende delen zullen gaan over Les Auteurs Associés, Ons Volk, Tintin / Kuifje en diverse andere nu vergeten tijdschriften en ontwerpers.Spoken op de ruwe heide
Fac similé n° 29

John Flanders werd door de uitgeverij Averbode gevraagd om een roman te schrijven, zo kwam in april 1935 "Spoken op de ruwe heide" uit. Het boek kende een enorm succes en werd werd als het ware een cultboek. De roman over jonge helden, verwikkeld in avonturen in en buiten een kasteel-tuchthuis, en een reeks “fantastische” elementen die naar een climax leiden. Opmerkelijk zijn de werkelijk gruwelijke en sadistische passages, waarmee Flanders, gewild, de wantoestanden in Engelse weeshuizen wou benadrukken. De archaïstische taal en stijl zijn uitgesproken “Flanders” en helpen de typische sfeer te scheppen.

FR/NL, 19 x 27 mm, 470 p.- 18,00

Aux Lisières des ténèbres

Facsimile uitgave + commentaar van leden van de Vriendenkring.
FR, 15 x 21 cm, 232 p. - 18,00Le Temple de Fer - Harry Dickson
Stripverhaal door Carlos da Cruz

Facsimile uitgave + commentaar van leden van de Vriendenkring.
Deze strip is verrassend op verschillende niveaus. Op het eerste gezicht zijn we zowel verrast door de tekenstijl als door de bladindeling. We zijn ver verwijderd van de "fast food" -strip die geen enkele inspanning van de stripliefhebber vereist, en zonder enige verrassing is. Alleen al de keuze voor zwart-wit-tekeningen maakt het tot een uitdaging. Een zwart-wit die de sfeer verbeeldt van de diepe duisternis van dit verhaal van Jean Ray. Een zwart-wit dat vakkundig vervaardigd is met penseel en Oost-Indische inkt, opgehoogd in vet potlood, met gedetailleerde passages getekend met een pen. Het invoegen in de platen van kleine collages en advertenties, geeft een lichtheid die mooi contrasteert met de duisternis van dit verhaal. Het verloop ervan wordt onderbroken door abrupte veranderingen, zoals het opnemen van pagina's met aantekeningen door Tom Wills; of de verklarende flashback in een stijl die verwijst naar 19e-eeuwse tekenaars, in het bijzonder naar degenen die de romans van Jules Verne illustreerden.

FR, 15 x 21 cm, 232 p. - 18,00Edmund Bell, de beeldverhalen van Frits Van den Berghe op scenario van Jean Ray.

Het is pas bij het voortijdig overlijden van Frits van den Berghe, op 23 december 1939, dat voor de lezers van het dagblad De Dag het mysterie van de auteurs van deze beeldverhalen wordt ontsluierd. In een hommage-artikel getiteld "Bij den dood van Vlaanderens grooten kunstenaar Fritz Van den Berghe - Zonnige jeugd..." geschreven door ene "John F. zijn speelkameraad", wordt de beroemde expressionistische kunstschilder Frits van den Berghe aangeduid als de tekenaar van de avonturen van Edmund Bell!
Deze John F. is niemand minder dan Raymond De Kremer, alias John Flanders, die dan ook de scenario's voor deze verhalen schreef. Frits van den Berghe en John Flanders zijn immers jeugdvrienden en speelkameraden, vermits ze in dezelfde straat te Gent zijn opgegroeid, de Ham. Ze hebben er samen kattekwaad en erger gepleegd. De band tussen hen beiden is er éen van duurzame vriendschap. Een vriendschap die zal resulteren in een samenwerking die de geschiedenis van het beeldverhaal zal ingaan.

De man met het witte aangezicht - De ijzeren tempel - Het geheim van Hawk Manor - Het mysterie van den witten tijger - Misteras + De vernielers der wereld (Les destructeurs du monde).

Edmund Bell, de beeldverhalen van Frits Van den Berghe op scenario van Jean Ray.
FR/NL, 25,5 x 33 cm, 220 p. - € 28,00