de vriendenkring uitgaven   bestellen biografie   links   contact
  news  
De Vriendenkring Jean Ray is een internationale groepering van bewonderaars, verzamelaars en vorsers van het werk van de Gentse schrijver Raymond De Kremer (1887-1964), beter bekend als Jean Ray en John Flanders. Sinds jaren zet de Vriendenkring zich in om de oorspronkelijke teksten, het vergeten en onbekend werk van de auteur, alsook de varianten en vertalingen op te zoeken, te repertoriëren en te bestuderen.

Dit vergt een systematisch speurwerk in alle publicaties verschenen sinds het begin van de 20e eeuw. Met toelating van de rechthebbenden worden de vondsten aan de leden van de groepering aangeboden, onder vorm van verzorgde boekwerken, veelal met oorspronkelijke illustraties en met onuitgegeven kritische bijlagen. Twee belangrijke reeksen werden opgezet, de ene met facsimile teksten, de anderen met oorspronkelijke romans of verhalen, en/of alle bijdragen van de auteur aan één bepaalde publicatie, met strikt respect van de oorspronkelijke versies.

De Vriendenkring Jean Ray wil aldus bijdragen tot de (her)ontdekking en een betere kennis van deze auteur en zijn letterkundig patrimonium voor de toekomst veilig stellen. Daarbij verleent de Vriendenkring onbaatzuchtig steun aan elke manifestatie die de faam van de schrijver kan bevorderen: aldus brachten wij een herdenkingsplaat aan zijn geboortehuis, steunen wij tentoonstellingen en voordrachten, organiseerden wij in Gent in 1998 het eerste "Internationaal Colloquium Jean Ray/John Flanders" en blijven wij permanent ter beschikking van studenten en vorsers die de auteur of zijn werk willen bestuderen.

Belangstellenden worden vriendelijk uitgenodigd om contact op te nemen en zijn van harte welkom op de maandelijkse vergaderingen in restaurant "Du Progrès" (Koornmarkt 10, Gent, tel 09 225 17 16), elke eerste zaterdag van de maand.

Contact:
Amicale Jean Ray, André Verbrugghen, Ruitersweg 20, 8520 Kuurne,