de vriendenkring uitgaven   bestellen biografie   links   contact
  news  
verzameld werk facsimile buiten reeks andere

BUITEN REEKS

Le Temple de Fer - Harry Dickson
Stripverhaal door Carlos da Cruz

Facsimile uitgave + commentaar van leden van de Vriendenkring.
Deze strip is verrassend op verschillende niveaus. Op het eerste gezicht zijn we zowel verrast door de tekenstijl als door de bladindeling. We zijn ver verwijderd van de "fast food" -strip die geen enkele inspanning van de stripliefhebber vereist, en zonder enige verrassing is. Alleen al de keuze voor zwart-wit-tekeningen maakt het tot een uitdaging. Een zwart-wit die de sfeer verbeeldt van de diepe duisternis van dit verhaal van Jean Ray. Een zwart-wit dat vakkundig vervaardigd is met penseel en Oost-Indische inkt, opgehoogd in vet potlood, met gedetailleerde passages getekend met een pen. Het invoegen in de platen van kleine collages en advertenties, geeft een lichtheid die mooi contrasteert met de duisternis van dit verhaal. Het verloop ervan wordt onderbroken door abrupte veranderingen, zoals het opnemen van pagina's met aantekeningen door Tom Wills; of de verklarende flashback in een stijl die verwijst naar 19e-eeuwse tekenaars, in het bijzonder naar degenen die de romans van Jules Verne illustreerden.

FR, 15 x 21 cm, 232 p. - € 19,00Jean Ray studies

De reeks Jean Ray geïllustreerd belicht in detail, en in chronologische volgorde, de tekenaars die zijn oeuvre hebben geïllustreerd. Tientallen tekenaars hebben het werk van Raymond De Kremer geïllustreerd of verstript tijdens zijn leven. In deze reeks ontdekt u deze vaak vergeten tekenaars en door hen komt u meer te weten over de auteur.
Johnny Bekaert en Jean-Louis Etienne hebben met een verbeten grondigheid de levens ontsluierd van deze tekenaars. Zo heeft hun opzoekingswerk verrassende feiten over Raymond De Kremer aan het licht gebracht.

Wist u dat Raymond De Kremer: In zijn jonge jaren landschappen heeft geschilderd? Anoniem in Ons Land illustraties heeft gepubliceerd? Sommige tekeningen signeerde met ‘Captain Rupsy’? Zijn eerste stop-comic leverde voor de krant De Dag? Voor dezelfde krant ideeën leverde voor cartoons?

Verder zijn er onder meer artikels over: Alfred Roloff, de illustrator van de Harry Dickson-covers – een studie van Michel Oleffe. Waarom Sherlock Holmes de gedaante aannam van Harry Dickson. De onbekende tekenaar van La Croisière des ombres. Hoe de Harry Dickson-verhalen van Jean Ray in Polen werden ‘ingekort’. De pulp-carrière van John Flanders in de USA en in Argentinië De tekenaars van de Patria-uitgaven en de krant De Dag, waarvan De Kremer redacteur was.

Dit en nog veel meer, komt u te weten in deze bijzondere en overvloedig geïllustreerde uitgaven (met o.m. de 181 covers van de Harry Dickson-verhalen in kleur).

Deel 3 gaat over de tekenaars van Bravo! (deel 1) en belicht het beeldverhaal Les destructeurs du monde - De vernielers van de wereld, de Edmund Bell-verhalen getekend door Frits Van den Berghe, evenals een artikel over de plaats van Jean Ray in de geschiedenis van het Europese stripverhaal.
Deel 4 belicht de andere tekenaars van Bravo! - zo wordt de samenwerking tussen Buth (Leo DeBudt) en John Flanders uitgebreid doorgelicht – en verder artikels over Joz De Swerts, Marten Toonder, André Minne en enkele anoniem gebleven tekenaars.

Delen 5 en 6 behandelen de Averbode-edities. De volgende delen zullen gaan over Les Auteurs Associés, Ons Volk, Tintin / Kuifje en diverse andere nu vergeten tijdschriften en ontwerpers.
Jean Ray geïllustreerd - 1
Ons Land - Captain Rupsy / Harry Dickson 1 - Alfred Roloff

FR/NL, 19 x 27 mm, 214 p.- € 28,00

Jean Ray geïllustreerd - 2
Harry Dickson #2 / Patria - De Dag : Pack - Bus

FR/NL, 19 x 27 mm, 234 p.- € 28,00


Jean Ray geïllustreerd - 3
Bravo! #1 / De vernielers van de wereld - Edmund Bell

FR/NL, 19 x 27 mm, 234 p.- € 28,00

Jean Ray geïllustreerd - 4
Bravo! #2 / Buth (Leo DeBudt) - Joz De Swerts, Marten Toonder, André Minne, …

FR/NL, 19 x 27 mm, 234 p.- € 28,00Edmund Bell, de beeldverhalen van Frits Van den Berghe op scenario van Jean Ray.

Het is pas bij het voortijdig overlijden van Frits van den Berghe, op 23 december 1939, dat voor de lezers van het dagblad De Dag het mysterie van de auteurs van deze beeldverhalen wordt ontsluierd. In een hommage-artikel getiteld "Bij den dood van Vlaanderens grooten kunstenaar Fritz Van den Berghe - Zonnige jeugd..." geschreven door ene "John F. zijn speelkameraad", wordt de beroemde expressionistische kunstschilder Frits van den Berghe aangeduid als de tekenaar van de avonturen van Edmund Bell!
Deze John F. is niemand minder dan Raymond De Kremer, alias John Flanders, die dan ook de scenario's voor deze verhalen schreef. Frits van den Berghe en John Flanders zijn immers jeugdvrienden en speelkameraden, vermits ze in dezelfde straat te Gent zijn opgegroeid, de Ham. Ze hebben er samen kattekwaad en erger gepleegd. De band tussen hen beiden is er éen van duurzame vriendschap. Een vriendschap die zal resulteren in een samenwerking die de geschiedenis van het beeldverhaal zal ingaan.

De man met het witte aangezicht - De ijzeren tempel - Het geheim van Hawk Manor - Het mysterie van den witten tijger - Misteras + De vernielers der wereld (Les destructeurs du monde).

Edmund Bell, de beeldverhalen van Frits Van den Berghe op scenario van Jean Ray.
FR/NL, 25,5 x 33 cm, 220 p. - € 30,00DVD – 1

3 kortfilms (1966) : L’homme qui osa, La Choucroute, La Maison des Cigognes

DVD – 1 (FR, € 10,00) (+ verzendingskosten € 4,00)DVD – 2

3 kortfilms van Jacques Levie (1967) - 2 verhalen van Jean Ray: Les Gardiens - Ultra je t'aime (Un tour de cochon), en een verhaal van Thomas Owen: Le testament de Mr Breggins

DVD – 2 (FR, € 10,00) (+ € 4 verzendingskosten)Verhalen uit het Doornikse - Contes du Tournaisis

Er hangt een mysterie rond Doornik... De schaduw van de stad lijkt niet rechtstreeks de toon van de teksten van Jean Ray / John Flanders te beïnvloeden, maar ze is mogelijk een soort filter die de productie en de persoonlijkheid van de Gentse schrijver anders laat bekijken. Een filter, of beter een leidraad, want het Doornikse komt episodisch terug in de talrijke jeugdverhalen. Daardoor komt er zelfs een eenheid tot stand, van tijd en plaats, van tonaliteit en gebeuren : het Doornikse blijkt inderdaad voor Jean Ray / John Flanders de tegenpool van de teksten die hij aan de folklore en het oude Gent heeft gewijd. Men vindt dezelfde zin voor spot, hetzelfde heen-en-weergetrek tussen godsdienst en bijgeloof, dezelfde aantrekking tot een tijd waarvan men niet juist weet of hij voor altijd teloor is gegaan dan wel of hij slechts bestaat in het ruimte-tijdcontinuum eigen aan de verhalen en de legenden... Daarom worden de vermeende "naïeve" schakeringen van deze "herschapen wereld" verontrustend.?De hier gebundelde verhalen integreren zich volkomen in een productie die vragen oproept naar de origines, zowel deze van de dubbele culturele achtergrond van de auteur - de Vlaamse en de Waalse - dan deze van elk verhaal, het is te zeggen, de noodzaak om een verhaal te vertellen om zijn emoties te beheersen.

Verhalen uit het Doornikse - Contes du Tournaisis (FR-NL, 19 x 27 cm, 132 p., €-20,00)Pateetje

Bundelt de comicstrips De Avonturen van Haarkapper Pateetje getekend door Renaat Demoen op scenario van John Flanders, verschenen in Averbode's Weekblad.


Pateetje (FR/NL, 19 x 27 cm, 24 p., €-14,00)De 25 beste en donkerste verhalen van Jean Ray

Voor de eerste maal in het Nederlands !
Raymond De Kremer, beter gekend als Jean Ray en John Flanders is in Vlaanderen bijna vergeten. In het collectief geheugen blijft hij nog het best overleven als auteur van tal van Vlaamse Filmpjes die generaties jonge lezers hebben geboeid, naast jeugdromans die tot de beste behoren die ooit in Vlaanderen verschenen: Spoken op de ruwe heide, Het zwarte eiland, De zilveren kaap…
Daarnaast bouwde hij, vooral onder de naam Jean Ray, een uniek oeuvre op waardoor hij, op wereldschaal, tot de elite van de fantastische literatuur behoort: vertalingen in meer dan 20 landen bewijzen dit.

In 1961 verscheen bij Marabout Les 25 meilleures histoires noires et fantastiques de Jean Ray: het succes leidde prompt tot de heruitgave van zijn 'klassieke' verhalenbundels en bewerkte zijn heropleving in Franstalige middens, die weldra uitliep naar Duitsland, Spanje, Portugal, Italië, enz. en, op beperkte schaal, in Vlaanderen-Nederland.

In 1970 haalde de vertaling door Hubert Lampo van Malpertuis, en de verfilming door Harry Kümel (met o.a. Orson Welles en Susan Hampshire) de Gentse Meester tijdelijk uit zijn plaatselijke lethargie maar een definitieve doorbraak in eigen streek kwam er niet. Vlaamse Griezelverhalen (Zwarte Beertjes, 1964) waarin een deel van 25 meilleures… werd uitgebracht, bleef praktisch onopgemerkt en de 'te' Nederlandse bewerking verminkte trouwens de typische Ray/Flanders stijl en woordenschat.

Met De 25 beste en donkerste verhalen van Jean Ray wordt – eindelijk ! – een getrouwe versie van de selectie (uit ca 1.500 romans en kortverhalen!) in het Vlaams-Nederlands gebracht waarbij getracht werd de oorspronkelijke teksten te respecteren (meerdere verhalen werden trouwens in eerste versie in het Nederlands geschreven en door John Flanders ondertekend!)

Met dit boek wil de Vriendenkring Jean Ray hulde brengen aan één van de grootste maar tevens meest miskende schrijvers uit ons land… Niemand is profeet in eigen land...

De 25 beste en donkerste verhalen van Jean Ray (NL, 15 x 21 cm, 488 p., €-22,00)Vidas Illustres

De fascinerende wereld van Jean Ray ! De Mexicaanse lezers mochten zich gelukkig achten toen zij, in 1971, in de beroemde reeks “Vidas Ilustres” een beeldverhaal ontdekten dat zomaar beweerde eindelijk de waarheid te onthullen over deze schrijver, onvatbaar in alle betekenissen van het woord.

En de huidige lezers kunnen zich nu even gelukkig voelen door eindelijk enkele aspecten te ontdekken van het “fascinerend leven” van Jean Ray, zoals het ooit door Marabout werd voorgesteld, dank zij dit beeldverhaal, beschikbaar in oorspronkelijke Spaanse versie of in een vertaling in het Frans.

Wat houdt dit “fascinerend leven” werkelijk in ? Een “realiteit” ? Een “legende” ? of een fictie, voortvloeiend uit zoveel andere ficties ?

Het mogelijk antwoord volgt uit het lezen van deze - op zijn minst verrassende - biografie die stellig toelaat Jean Ray beter te benaderen… of ten minste bepaalde mechanismen die deze benadering toelaten…. Een fascinerende wereld, zeker en vast !

Vidas Illustres originele spaanse versie (17,5 x 25,5, cover + 32 p. - € 12,-)
Vidas Illustres franse versie (17,5 x 25,5, cover + 32 p. - € 12,-)Bibliografieën


1 - Bibliografie fictie: Romans, verhalen en novellen
(2 vol, FR/NL, A4, 740 p., € 48,00)

2 - Bibliographie non-fictie: Diverse werken
(1 vol, FR/NL, A4, 176 p., € 25,00)

3 - Biografie
(€ 8,00)