de vriendenkring uitgaven   bestellen biografie   links   contact
  news  
De uitgaven zijn strikt voorbehouden aan de leden die hun jaarlijks lidgeld betaald hebben. Gewoon lid: 14 € – actief lid 50 €, dit geeft recht op gratis uitgaven tot beloop van 36 €, port inbegrepen. De andere boeken kunnen verworven worden mits tussenkomst in de kosten, zoals aangeduid.

De volledige bibliografie is op aanvraag door de leden te verkrijgen via deze


Pas verschenen!

Jean Ray studies

De reeks Jean Ray geïllustreerd belicht in detail, en in chronologische volgorde, de tekenaars die zijn oeuvre hebben geïllustreerd. Tientallen tekenaars hebben het werk van Raymond De Kremer geïllustreerd of verstript tijdens zijn leven. In deze reeks ontdekt u deze vaak vergeten tekenaars en door hen komt u meer te weten over de auteur.
Johnny Bekaert en Jean-Louis Etienne hebben met een verbeten grondigheid de levens ontsluierd van deze tekenaars. Zo heeft hun opzoekingswerk verrassende feiten over Raymond De Kremer aan het licht gebracht.

Jean Ray geïllustreerd - 3

De illustratoren van het jeugdblad Bravo!
Les destructeurs du monde - De vernielers van de wereld / Frits Van den Berghe: Edmund Bell + artikel over de plaats van Jean Ray in het Europese stripverhaal

FR/NL, 19 x 27 mm, 248 p.- 18,00

Deel 3 en 4 zetten de tekenaars van Bravo! in de kijker zetten. Deel 5 en 6 behandelen de Averbode-edities. De volgende delen zullen gaan over Les Auteurs Associés, Ons Volk, Tintin / Kuifje en diverse andere nu vergeten tijdschriften en ontwerpers.Spoken op de ruwe heide
Fac similé n° 29

John Flanders werd door de uitgeverij Averbode gevraagd om een roman te schrijven, zo kwam in april 1935 "Spoken op de ruwe heide" uit. Het boek kende een enorm succes en werd werd als het ware een cultboek. De roman over jonge helden, verwikkeld in avonturen in en buiten een kasteel-tuchthuis, en een reeks “fantastische” elementen die naar een climax leiden. Opmerkelijk zijn de werkelijk gruwelijke en sadistische passages, waarmee Flanders, gewild, de wantoestanden in Engelse weeshuizen wou benadrukken. De archaïstische taal en stijl zijn uitgesproken “Flanders” en helpen de typische sfeer te scheppen.

FR/NL, 19 x 27 mm, 470 p.- 18,00

Aux Lisières des ténèbres

Facsimile uitgave + commentaar van leden van de Vriendenkring.
FR, 15 x 21 cm, 232 p. - 18,00Le Temple de Fer - Harry Dickson
Stripverhaal door Carlos da Cruz

Facsimile uitgave + commentaar van leden van de Vriendenkring.
Deze strip is verrassend op verschillende niveaus. Op het eerste gezicht zijn we zowel verrast door de tekenstijl als door de bladindeling. We zijn ver verwijderd van de "fast food" -strip die geen enkele inspanning van de stripliefhebber vereist, en zonder enige verrassing is. Alleen al de keuze voor zwart-wit-tekeningen maakt het tot een uitdaging. Een zwart-wit die de sfeer verbeeldt van de diepe duisternis van dit verhaal van Jean Ray. Een zwart-wit dat vakkundig vervaardigd is met penseel en Oost-Indische inkt, opgehoogd in vet potlood, met gedetailleerde passages getekend met een pen. Het invoegen in de platen van kleine collages en advertenties, geeft een lichtheid die mooi contrasteert met de duisternis van dit verhaal. Het verloop ervan wordt onderbroken door abrupte veranderingen, zoals het opnemen van pagina's met aantekeningen door Tom Wills; of de verklarende flashback in een stijl die verwijst naar 19e-eeuwse tekenaars, in het bijzonder naar degenen die de romans van Jules Verne illustreerden.

FR, 15 x 21 cm, 232 p. - 18,00

Vlaamse Filmkens Naoorlogs

Vlaamsche Filmkens - 12 / 1950 (FR/NL, 15 x 21 cm, 368 p. - 18,00)
afleveringen n°s 106 - 113 - 121 - 125 - oorspronkelijke versies en onuitgegeven of verbeterde vertalingenVlaamse Filmkens Naoorlogs

Vlaamsche Filmkens - 13 / 1951 (FR/NL, 15 x 21 cm, 322 p. - € 18,00)
afleveringen n°s 129 - 132 - 135 - 137 - 142 - oorspronkelijke versies en onuitgegeven of verbeterde vertalingen